Till minnet av en älv, konstnärlig gestaltning Göteborg
Indesign älven Göteborg
IMG_8167 2
IMG_8079
IMG_8106
IMG_8102
IMG_8122
IMG_8123
IMG_8139
IMG_8141
IMG_8211
IMG_8098
IMG_8128
IMG_8133

Till minnet av en älv     

(summary in English scroll down)


Konstgestaltning för Göteborg Konst, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad. Beställare Byggkonsortiet Västra Eriksberg.


"–  Jag intresserar mig för skärningspunkter i miljöer, som den mellan industri och landskap. Luleälven är en sådan miljö, stora delar av landets elproduktion kommer härifrån. Sedan början av 1900-talet har man byggt bort forsar och vattenfall, dämt upp sjöar och på sina ställen tryckt ner älven under jord för att lämna kilometervis med torra älvfåror efter sig. Det väckte frågor om hur det känns att tysta en fors, och när en älv övergår från natur till industri, berättar Anja Örn.
 
Under dokumenterandet började Anja Örn skissa på hur forsarna kan ha sett ut förr, innan dammarna och vattenmagasinen byggdes. Det resulterade i de gjutna aluminiumskulpturerna, som föreställer imaginära forsar i älven. I videoverket väver Anja Örn samman frågan om människans påverkan på naturen med historieskrivningen och vems blick på älven som blir vårt gemensamma minne.
 
I Göteborg står skulpturerna bara ett stenkast från Göta Älv, medan videoverket finns tillgängligt digitalt. "     Göteborg konst (länk)


filmen Till minnet av en älv (länk)

Mer info om verket här (länk)In memory of a river, Public commission


2020 In memory of a river, Public art commission, Göteborg Konst Älvstranden Utveckling, Gothenburg


How does it feel to turn off a waterfall, to silence a torrent? It must be like ceasing to breath, very slowly. How did Luleå River look like before, when rapids and waterfalls dominated the river valley, before the dams and water reservoirs were built? I imagine thundering valleys where water drops sprayed into the air, but this I don´t know, I´m searching for that memory.


In memory of a river is an ongoing and growing project, it was produced for the 2018 Luleå Biennale Tidal ground. Curated by Asrin Haidari, Emily Fahlén & Thomas Hämén.


It has has since been shown: All That is Solid Melts into Water, Groupexhibitioun curerated by Rado Ištok in cooperation with Mariam Elnozahy, Uppsala art museum, Storbrunn , The sixth Sense, Curated by May Lindholm, Storsäterns kapell Västerås stift, Platsens minne, Galleri Verkligheten, Group exhibition, Umeå, Laponiaporten,Porjus in cooperation with Norbottens Museum Soloexhibition, Galleri Syster in Berlin, Ställbergs gruva, Ljusnansberg


In memory of a river  is represented in Moderna Museet Stockholms collection


The film In memory of a river:

filmen Till minnet av en älv (länk)


More about the project In memory of a river:

Mer info om verket här (länk)