Till minnet av en älv, konstnärlig gestaltning Göteborg

Till minnet av en älv

Konstgestaltning för Göteborg Konst, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad. Beställare Byggkonsortiet Västra Eriksberg.


"–  Jag intresserar mig för skärningspunkter i miljöer, som den mellan industri och landskap. Luleälven är en sådan miljö, stora delar av landets elproduktion kommer härifrån. Sedan början av 1900-talet har man byggt bort forsar och vattenfall, dämt upp sjöar och på sina ställen tryckt ner älven under jord för att lämna kilometervis med torra älvfåror efter sig. Det väckte frågor om hur det känns att tysta en fors, och när en älv övergår från natur till industri, berättar Anja Örn.
 
Under dokumenterandet började Anja Örn skissa på hur forsarna kan ha sett ut förr, innan dammarna och vattenmagasinen byggdes. Det resulterade i de gjutna aluminiumskulpturerna, som föreställer imaginära forsar i älven. I videoverket väver Anja Örn samman frågan om människans påverkan på naturen med historieskrivningen och vems blick på älven som blir vårt gemensamma minne.
 
I Göteborg står skulpturerna bara ett stenkast från Göta Älv, medan videoverket finns tillgängligt digitalt. "     Göteborg konst (länk)


filmen Till minnet av en älv (länk)


Till minnet av en älv är del i ett pågående arbete och ett verk i utveckling


Mer info om verket här (länk)