Snittytor

SnittytorVarje träd är en egen individ, har sin egen form och sin egen historia. 

Norrakollektivet har valt att gestalta snittytor från sex specifika tallar i en skog utanför Gällivare. Just de här träden fick flytta på sig då den intilliggande gruvan expanderade. 


När Norrakollektivet fick uppdraget att konstnärligt gestalta en husgavel i Piteå, så ville vi fortsätta arbeta med skogen och träden, eftersom trä och virke har en stark koppling till Piteå och dess historia. Förhoppningsvis kan också Snittytor påminna om människors relation till naturen och till just träd.Snittytorna är hämtade från sex gamla tallar i en skog utanför Gällivare.


Snittytor skapades 2021 till ett nybyggt hus i Piteå, strax intill Aucusticum.

Materialet är polerad och lackerad koppar. Beställare är Stabo i Piteå AB.