Till minne av en älv

Till minnet av en älv


Till minnet av en älv samlar arbeten med utgångspunkt i Lule älv, en starkt utbyggd älv där Sverige hämtar en mycket stor andel av sin el. Projektet har pågått över tid och geografiskt rör det sig runt älven, dess älvdal och kraftverk. 


Verken reflekterar över frågor om skulden i ett landskap, hur den känns och hur den ser ut. Om gemensamma minnen och representation i förhållande till ett landskap och dess historia.


Till minnet av en älv består just nu av fem skulpturer och en film. Verket har också blivit en konstnärlig gestaltning i Göteborg. 


Till minnet av falleni Lule älv, en gestaltning till Kriminalvården i Luleå, är på ett sett det första verket i tankeprojektet runt älven. 


Se mer:


Till minnet av en älv (2018, 2019)

mer info om verket här (länk)


Till minnet av en älv konstnärlig gestaltning, Göteborg konst (2020)

mer info om verket här (länk)


Till minnet av en älv

filmen (länk)


Till minnet av fallen i Lule älv konstnärlig gestaltning Kriminalvården i Luleå, Statens konstråd (2018)

mer info om verket här (länk)