Forsdimma, Gestaltning för Wallsténhus, Piteå

Forsdimma


Wallsténhus 2024, Piteå


(for summary in English scroll down)


Glaserad keramik 


Forsdimma är det luftburna vatten som frigör sig från älven i en fors. Det finns en sällsynt lav, den Håriga Skrovellaven, som endast kan existera där forsdimman dröjer sig kvar.


Den laven finns nästan inte mer, och blir ensymbol för ett förändrat landskap, ett bevis på att naturen var på ett annat sätt innan, när forsarna var många och vilda. Som i Piteälven, en av våra få bevarade älvar, med nästan fritt strömmande vatten.


Verket hör samman med det större projektet Forsdimma

ett samarbete mellan Anja & Tomas ÖrnWhite waters mist


Wallsténhus 2024, Piteå


Glazed ceramics


White waters mist  is the airborne water that is released from the river in a rapid. There is a rare lichen, the Lobaria Halliii, which can only exist where the rapids mist lingers.


That lichen almost no longer exists, and becomes a symbol of a changed landscape, a proof that nature was in a different way before, when the rapids were many and wild. As in Piteälven, one of our few preserved rivers, with almost free-flowing water.


The work is connected to the larger project and the exhibition Forsdimmaa collaboration between Anja & Tomas Örn