Skulden och landskapet

Skulden och Landskapet


Ett pågående projekt där vi konstnärligt undersöker den industriella naturen i norr.


På Svalbard undersökte vi skärningspunkten mellan den oändliga naturens sällsamma skönhet och det industriella landskapets sårytor.


Platsen bär på allt. Sin historia, det vackra och det fula. Alla minnen finns i landskapet. I dom arktiska och subarktiska miljöerna finns berget och skulden och mötet med den stora naturen. Vilka spår har kolonialiseringen och industrialiseringen lämnat? Syns skulden? Hur hanteras den i så fall?  Naturtillgångarnas förbannelse. Nedsmutsning och bortträngande av människor, öppna sårytor samtidigt som gruvorna skapar välstånd och ger förutsättningar att leva här.
Med stöd från: