Självporträtt

Självporträtt

Grenverk I och Grenverk II

Foto och Brons


vi accepterar samhörigheten och

det enda som skiljer oss åt 

är hudens porer, 

landskapets material 

och en stund i tiden


Self portrait

Branches I & Branches II

Photo and Bronze

Where does the nature begin, where do I end? Thin skin.


we accept the affinity

and the only thing that separates us

are the pores of the skin,

the material of the landscape