Organismer

Organismer
Skulpturer. Patinerad brons, 


Beroende på vem som skildrar landskapen varierar vilka aspekter som ges värde och utrymme. Utifrån olika perspektiv återges naturen på utvalda sätt som gynnar respektive agenda, oavsett om det handlar om smutsig industri som vill gröntvätta, turismnäring som lockar med storslagna upplevelser eller miljöaktivister som vill vända en skadlig utveckling. Utöver aktuella skildringar som talar till våra värdegrunder bidrar ofta minnesbilderna från vår barndom till vår relation med naturen. Den ohämmade lek, som inte tar hänsyn till vilka landskap som är verkliga och vilka som tar plats i fantasin, ersätts successivt med vedertagen kunskap – barndomens minnen förändras och sätten vi förhåller oss till dem skiftar över tid.


I Organismer reflekterar Anja Örn kring jordens förutsättningar och naturens förmåga att uppmärksamma oss på vår egen dödlighet. Utifrån en förälders berättelse om vikten av symbios mellan flora och fauna ger Örns verk det lätt förbisedda tyngd. Verkets skala låter oss komma nära detaljerna och skapar en fysisk närvaro och medvetenhet kring det vi inte alltid lägger märke till. Storleken och valet av material berättar något om markerna vi lever av och om betydelsen av de små varelserna för en fungerande helhet. I form av storslaget gjutna daggmaskar blir bronset en hyllning till delar av tillvaron som vi tar för givna och vår egna betydelse i relation till naturen skiftas.

www.ratdragonproduction.se/anja/


text av Maria Ragnestam som curerat utställningen With Love,

Museum Anna Nordlander, Sara Kulturhus, Skellefteå, 2022.

 
bild: från utställningen, i bakgrunden syns Carola Grahns Sieidevárri, 2016