Tomhet Mellanrummens betydelse

tomhet - mellanrummens betydelse


Studien presenterades På Gränsen, Stockholmia förlags urbankonferens, december 2014.


I den här studien undersöker vi Östberga i Stockholm, Kiruna och Malmberget i Norrbotten.


Vi utforskar staden utifrån formen och avsaknaden av formen. Dess betydelse för demokratiskt agerande och hur den anses vara viktig för stadens tillväxt.


Varför har formen så stark ställning när stadsdelar ska utvecklas för mer tillväxt och demokrati? Vilken betydelse har avsaknaden av form för stadens sociala och ekonomiska innehåll? I Piet Mondrians målning Gray tree ser man att mellanrumsformen är beroende av sin formmässiga antites för att existera.Charles Booths poverty map från 1889 delade in Londons befolkning i sju inkomstklasser. Kartan användes för att se vilka hus som skulle rivas och ersättas. De nya husen skulle ge de boende en sund viktoriansk andlighet och utplåna osedligheten.


Idag har tillväxten adderats den viktorianska moralen. I statliga, regionala och kommunala program sägs att formen på husen ska bidra till tillväxt och “social upprustning”.


En fattigdomskarta redovisar arkitekturens och stadens form, fattigdomsskillnader och identifierar mellanrummet.


Tomrummens tredimensionella form och demokratiska aktivitet analyseras sedan genom intervjuer och dokumentation av aktivteter