Ljustorn

Ljustorn

Beställare: Wallsténhus AB, uppfört 2016, Piteå


Mönstret kallas Girih som är hämtat från persisk och islamsk arkitektur där det började användas på 1200-talet. Girih är upbyggt av fem plattor som kan kombineras och skapa komplicerade mönster. Vi laddar mönstret med ljus.


Genom att belysa skorstenen vill vi skapa en rumslig koppling mellan gatan och gården utan att gården blir en offentlig plats. Ljustorn syns även på håll från andra delar av Piteå och skapar en fokuspunkt i staden.