Kropp III & IIII

Kropp III & IIII

foto


Från ett landskap med kortat minne


vi accepterar samhörigheten och

det enda som skiljer oss åt 

är hudens porer, 

landskapets material 

och en stund i tiden


Body III & Body IIII

Photo 


From a landscape with shortened memory


we accept the affinity

and the only thing that separates us

are the pores of the skin,

the material of the landscape