Kocksmolnet

Mono I, raku, 2019. Keramik, 40x20 cm.

Mono I & II, svart, 2019. Keramik, 40x20 cm.

Stillbild från video, 2018.

Mono I, raku och grön kristall, 2019. Keramik, 40x20 cm.

Moln. 2018. Grafik 29x21 cm. 1/10

Kocksmolnet


Ett pågående projekt som konstnärligt undersöker ett kocksmolns form


Kocksmolnet uppstår när kocksen släcks och vattenånga rusar mot himlen och bildar en molnpelare som syns över hela Luleå. Processen upprepar sig ungefär var femtonde minut och ändrar form efter temperatur- vind och andra väderförhållanden. Molnet är ett levande landmärke för Luleå som markerar både den industriella framgången såväl som samhällets fossilberoende.


Hemmavid på SSABs fabrik i Svartöstan pågår dygnet runt produktion av stål. Masugnen kräver enorma mängder fossilt bränsle i form av kocks. Kocksen görs inne på området av kol som är köpt och importerat på den globala marknaden.


Undersökningen har pågått under flera år och hittills tagit sig uttryck i grafik, video och keramik.