Huller om Buller

Huller om Buller

Återvinningscentralen är en plats som jag ofta far till, för att slänga, byta och sortera. Den har varit som en del av våra husrenoveringar och en del av konstnärsskapet på KKV som ligger granne med den gamla återvinningen på Kronan.

Jag har alltid tyckt om platsen och funderade mycket över varför, när jag fick uppdraget. Jag tror det handlar om att här är vi alla lite mer lika, en plats där ojämnheter liksom suddas ut. Klass, tycke och smak tappar kraft på ett behagligt sätt. På återvinningen passerar allas våra hem någon gång, lika personliga som dom en gång varit - lika allmänna är dom i sina beståndsdelar. Jag ville leka med de former som vi så väl känner igen och minnen av barnets leksakståg eller läslampan från första lägenheten.
God hjälp och bra samarbeten; Stig Ahlstrand, Göran på SSTL, Daniel på Spinab och Per Svensson på Pers svets och maskin. Och tack Tomas och Björn, att få hjälp i tänk, måleri och lyfta, hålla, måtta!
Uppdrag till Luleå nya återvinningsstation Risslan 2021

Beställare: Lumire