Fossilt

Fossilt

Fossil vanliga på Svalbard, skulpterade i stenkol från gruvorna på Svalbard.


Platsen bär på allt. Sin historia, det vackra och det fula. Alla minnen finns i landskapet. I dom arktiska och subarktiska miljöerna finns berget och skulden och mötet med den stora naturen. Vilka spår har kolonialiseringen och industrialiseringen lämnat? Syns skulden? Hur hanteras den i så fall?  Naturtillgångarnas förbannelse. Nedsmutsning och bortträngande av människor, öppna sårytor samtidigt som gruvorna skapar välstånd och ger förutsättningar att leva här.