Brottsplats

Brottsplats


Under våra utforskningar av landskapen och dess användning växer ett annat parralellt verk fram, Brottsplats. Idén om den eviga naturen står i kontrast till den hårda exploateringen. Landskapet är en plats för akter av våld och naturen har inga eller mycket få rättigheter. 


Brottsplats är ett pågående fotobaserat projekt som tittar på spåren av våld i landskapet.