Tomas Örn

Tomas Örn


Om

Jag har en licentiatexamen i Arkitektur vid Luleå tekniska Universitet och en magisterexamen i kulturvård vid Göteborgs universitet. Avhandlingen handlar om energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader.

Jag är certifierad sakkunnig av kulturvärden enligt BFS 2011:15 KUL 2, behörighet K. Medlem i Sveriges privatpraktiserande byggnadsantikvarier, SPBA.


Konstnärligt undersöker jag platser. Den industriella naturen i norr är ett återkommande intresse att förstå och projekten har kretsat kring gruvlandskapen på Svalbard och Norrbotten och älvarna i Norra Sverige. Medlem i Konstnärer i Norrbotten, KiN och KC Nord.


Aktuellt

2021 En plats försvinnande. Havremagasinet Länskonsthall Boden. (Norrakollektivet)


Utställningar och offentliga framträdanden m.m.

Separatutställningar

2017 Att använda landskap. Galleri Syster, Luleå. (Norrakollektivet)


Jurybedömda utställningar

2019 Konstkalendern 2019. Resurscentrum för konst, Konstnärer i Norr (KiN). Luleå.


2019 Lapland Open Art. Hotell Lappland, Lycksele.


Grupputställningar

2020 Människans natur. Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi, Umeå. (Norrakollektivet)


2020 Kriuna Forever. ArkDes, Stockholm. (Norrakollektivet).


2020 Kiruna Forever. Konstmuseet i Norr, Kiruna. (Norrakollektivet).


2019 Konst åt alla. Riksorganisationen Folkets hus och parker, Bygdegårdarnas riksförbund, Riksföreningen våra gårdar. Överkalix folkets hus.


2018 Med framtiden bakom oss. Modernautställningen 2018, Moderna museet. (Norrakollektivet).


2018 Strømmer av følelser, kropper av malm. Kunsthall Trondheim. (Norrakollektivet).


2018 Gemeinsam – Selforganized artists of the North. GlogauAIR, Berlin. (Norrakollektivet).


2017 Brytningstider, Statens konstråd, Luleå. (Norrakollektivet).


2017 Avstamp Boden. Havremagasinet (Samarbete med Anja Örn).


Offentliga verk

2021 Mono I, II. III. Norlandia care, Boden.


2021 Snittytor, Stabo i Piteå AB, Piteå (Norrakollektivet).


2016 Ljustorn, Wallsténhus AB, Piteå. (Samarbete med Anja Örn).


Representerad

2021 Att använda landskap (trekanalig videoinstallation), Moderna museet (Norrakollektivet).


2021 En plats försvinnande (foton), Statens konstråd. (Norrakollektivet).


2020 Att använda landskap (foto), Statens konstråd. (Norrakollektivet).


2020 En plats försvinnande, Umeå kommun (Norrakollektivet).


2020 Vid Suorva, Region Norrbotten.


2019 Mono I, Folkets hus och parker.


Projekt och andra arbeten i urval

2017 Hertsöverkstan. En del av Kulturrådets Kreativa platser. I samarbete med Hertsöteatern, Galleri syster, Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun.


2017 Avstamp Boden, Stadsutvecklingsprojekt, Havremagasinet, Boden.


2012. Hedersomnämnande med förslaget "Campus möter staden" i den öppna arkitekttävlingen för Vallastaden, Linköpings kommun. Samarbete med Bodi Karlman.


2012. Deltagande med förslaget "Strömmar" i arkitekttävling för Floda, Lerums kommun. I samarbete med Bodi Karlman och Stefan Björnson.


2011. Deltagande med förslaget "Blodomloppet" i en öppen internationell arkitekttävling för Furuset, Oslo. Samarbete med Bodi Karlman.


Publikationer 

Carinasdotter, F., Örn, A. & Örn, T. (2020). En plats försvinnande/A place disappearing. Norrakollektivet


Örn, A. & Örn, T. (2019) Graffiti. Urbana platser och norrländsk natur, 

Creating the city: identity, memory and participation: conference proceedings. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier & Institutet för studier i Malmös historia.


Lidelöw, S., Örn, T., Luciani, A., & Rizzo, A. (2019). Energy-efficiency measures for heritage buildings : a literature review. Sustainable Cities and Society, 45, 231–242.


Luciani, A., Lidelöw, S., Bhattacharjee, S., & Örn, T. (2019). The Challenge of Energy Efficiency in Kiruna’s Heritage Buildings. In Cold Climate HVAC 2018 : Sustainable Buildings in Cold Climates. Cham.


Örn, T. (2018). Energy efficiency in heritage buildings : Conservation approaches and their impact on energy efficiency measures (Licentiate dissertation). Luleå.


Luciani, A., Nilsson, K. L., Lidelöw, S., Bhattacharjee, S., & Örn, T. (2018). Improving the energy efficiency of built heritage in cold regions: Issues and opportunities. In Conference Report. The 3rd International Conference on Energy Efficiency in Historic Buildings (EEHB2018), Visby, Sweden, September 26th to 27th, 2018. (pp. 182–190)


Att använda landskap i Galleri systers utställningsmagasin The Epicentre of Everything.  I samarbete med Fanny Carinasdotter och Anja Örn 2016.


Örn, A, & Örn T (2015) GRAFFITIPROJEKTET OMSTart.

PLAN nr 6, Föreningen för Samhällsplanering.


Örn, A. & Örn, T. (2015) Tomhet – mellanrummens betydelse, numrets konstnär. I: Provins: norrländsk litterär tidskrift 2015:2, Kiruna, gruvan, staden och historieskrivningen. Umeå: Norrländska litteratusällskapet/Författar-centrum Norr.


Örn, T., & Nilsson, K. L. (2013). Identifying Cultural Building Values : Methodology Review for Energy Efficiency Alterations. In Cultural Heritage Preservation, EWCHP 2013 : Proceedings of the 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation Bozen/Bolzano, Italy 16th - 18th September 2013 (pp. 219–225). Milano: Felix Verlag editrice, Milano.


Örn, T. (2013) Graffiti as Artwork and Contested Cultural Heritage: Official cultural historic narratives a way of negotiate power and space. Unpublished paper, presented at Critical Legal Conference, Belfast 2013.


Låt Djurgårdsgatan knyta ihop Linköping. Debattartikel i Östgötacorrespondenten 9 april 2013.


Örn, Tomas (2011). Blodomloppet, ett förslag på hållbar stadsutveckling: förändringsprocesser och bevarandets samhällsbildande funktion. Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.


Representerad i

Rivers of Emotion, Bodies of Ore (utstilling) (2018). Rivers of Emotion, Bodies of Ore: 13.09-21.12 2018, Kunsthall Trondheim. Oslo: Uten Tittel / Not Yet Titled Press.


OEI #77–78 : Berg & infrastruktur (624 sidor) Red: Jonas (J) Magnusson & Cecilia Grönberg.Stipendier

2017 naturastipendium, Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.


2016 mobilitetsstöd, Kulturkontakt Nord,Föreläsningar och offentliga framträdanden i urval

2019 Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden. Akt 1: Jord. JORDMARKNADEN – en diskussionsfestival om vår relationskris till jorden. Mossutställningar.


2019 Moskito Art talk - konsten som en möjlighet att förstå en plats och ett verktyg för att diskutera platsens användande. Arr. Resurscentrum för konst Region Norrbotten, Konsthallen i Luleå och KKV Luleå.


2018 Energy efficiency in heritage buildings. Conservation approaches and their impacts on energy efficiency measures. Luleå tekniska universitet, LTU.


2017 AITIK - An arctic landscape that requires the city. Konferens: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola.


2017 Graffiti – urbana platser och norrländsk natur, Konferens: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola.


2016 Mellanrum, om dess betydelse, demokratiska ytor och omgestaltningen av staden. Föreläsning med Anja Örn och samtal med David Väyrynen, Arr. Norrländska litteratusällskapet/Författar-centrum Norr och Bok & Bild Luleå.


2015 Konstnärssamtal med Carolina Falkholt, Arr. Havremagasinet.


2015 Graffiti, makt och hierarkier i det offentliga rummet. Arr. Uppsala Universitet 11 mars 2015, 23 april 2014 Luleå kommun.


2014 Tomhet - Mellanrummens betydelse. Urbankonferensen På Gränsen, Arr. Stockholmia - forskning och förlag.


2014 Graffiti – konst, kriminalitet eller kulturarv? 20 mars 2014, Arr. 

Stockholmia - forskning och förlag.


2013 Graffiti as Artwork and Contested Cultural Heritage, part two”. 5-6 september 2013, Critical Legal Conference, Belfast 2013. Queen's University Belfast.


2013 Graffitimålningen Fascinate som konstobjekt och kulturarv. Konferens 18 februari 2013, ”Värdehandling och kulturarv 2.0” Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola.