Kulturmiljö
Foto Bodi Karlman

Vi har antikvarisk kompetens och bred erfarenhet av kulturmiljöarbete från myndigheter,  kommuner och museer. Tomas har en licentiatexamen i Arkitektur vid Luleå tekniska Universitet och en magisterexamen i kulturvård vid Göteborgs universitet. Avhandlingen handlar om energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader.


Tomas är certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden enligt BFS 2011:15 KUL 2, behörighet K och medverkar vid ändringar och ombyggnader av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Vi gör även förundersökningar, utredningar och andra underlag som behövs för ändringar av kyrkor, byggnadsminnen och andra kulturhistoriska byggnader.Vi utför bland annat:


  • Antikvarisk kontroll & medverkan
  • Antikvarisk förundersökning
  • Kulturmiljö i detaljplanering & fysisk planering
  • Kulturmijlöanalyser
  • Miljökonsekvensbeskrivningar för kulturmiljöer
  • Antikvarisk konsekvensbeskrivning / konsekvensanalys
  • Rådgivning
  • Inventering & dokumentation


Vi är medlemmar i Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier, SPBA.


Några referenser:

2020 Antikvarisk undersökning av Östra malmberget och Malmsta, Gällivare kommun.


2020 Antikvarisk undersökning av graffitimålningen Highway i Rågsved, Life style.


2019-2020 Residenset i Luleå. Antikvarisk medverkan vid takrestaurering. Statens fastighetsverk.


2019 Vattentornet på Bergnäset. Antikvarisk förundersökning och konsekvensbedömning inför detaljplan, Luleå kommun


2018 Kunskapsunderlag för kulturhistoriska värden i Arvidsjaurs samhälle. Arvidsjaurs kommun.


2017 Fascinate. Exploateringskontoret Stockholms stad. Antikvarisk förundersökning av graffitimålningen Fascinate i Bromsten, Stockholm.


2017 Pontusbadet, Luleå kommun. Antikvarisk medverkande vid ombyggnad av byggnadsminne, Luleå.


2015 Piteå museum, f.d. Rådhuset. Piteå kommun. Konsekvensanalys av kulturhistoriska värden i samband med energieffektivisering.


2010-2013 Slussen, Stockholm. Antikvarisk expert i detaljplanearbete, rivning, projektering och miljökonsekvensbeskrivning.


2010-2013 Gasverksområdet, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Antikvarisk expert i detaljplanearbete, skyddsbestämmelser till detaljplan och energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader.

 

2012 Riksdagens byggnader, bostadshus i Gamla stan, Stockholm.  Rådgivning om ledningsdragningar i samband med nytt värmesystem.


2012 Vallastaden, Linköping. Hedersomnämnande med förslaget "Campus möter staden". Öppen arkitekttävling.  Samarbete med Bodi Karlman, arkitekt SAR/MSA.
Exempel på rapporter och utredningar.