Anja Örn


Anja Örn 


Om


Konstnär: Ofta är naturen aktuell och den tar jag mig an olika sätt.

Den industriella naturen i norr. Ett landskap svårt att förstå. En älv utan vattenfall, en skog utan historia. Ett gruvhål som slukar allt i sin väg. Jag undrar över skulden i landskapet och undersöker vad den innebär.


Vad händer när man bygger om trädets förutsättningar, tar bort det som definierar trädet, dess rotsystem, stammen, kronan? Var börjar och slutar ett träd? När upphör älven att vara en älv?

 

Jag tror på konsten som en möjlighet i det offentliga rummet, att man med konstens hjälp kan addera funktioner, rörelser och beteenden till en plats. Jag intresserar mig för miljöer, ute och inne, rumsligheter och platsers olika grader av offentlighet.Driver Galleri Syster i Luleå tillsammans med Sara Edström & Therese Engström, ett självorganiserat galleri och en mötesplats för samtida konst.CV i urval


Aktuellt


2020 Människans natur. Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi, Umeå.


2020 Kiruna forever. ArkDes, Stockholm & Konstmuseet i Norr, Kiruna.


2020 Galleri Syster i Berlin 


2020 Konstgestaltning för Göteborg Konst, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad. Beställare Byggkonsortiet Västra Eriksberg Till minnet av en älvUtställningar i urval sedan 2012


2020 Människans natur. Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi, Umeå.


2020 Kriuna Forever. ArkDes, Stockholm


2020 Kiruna Forever. Konstmuseet i Norr, Kiruna


2019 Till konsten – Landskap i ovissa tider, Konstakademien. Grupputställning arrangerad av Sveriges Allmänna Konstförening 


2019 Till minnet av en älv, Ställbergs Gruva 


2019 AG Meinschaft, Galleri Hilbertraum, Berlin grupputställning arrangerad av Galleri Syster 


2018 Luleåbiennalen Tidjord, curerad av Asrin Haidare, Emily Fahlén & Thomas Hämén 


2018 Modernautställningen, Med framtiden bakom oss, Moderna museet Stockholm. Grupputställning curerad av Joa Ljungberg & Santiago Mostyn. I samarbete med Fanny Carinasdotter & Tomas Örn 


2018 Rivers of Emotion, Bodies of Ore, Konsthall Trondheim. Grupputställning curerad av Lisa Rosendahl, Trondheim (NO). Samarbete med Fanny Carinasdotter & Tomas Örn


2018 Hamnskifte, Grupputställning arrangerad av och på Galleri Syster i Luleå


2018 Gemeinsam, Glogau AIR Berlin. Grupputställning arrangerad av Galleri Syster 


2017 Brytningstider – extrakt ur en framtida historia, Grupputställning curerad av Lisa Rosendahl, arrangerad av Statens Konstråd. I samarbete med Fanny Carinasdotter och Tomas Örn


2017 Att använda landskap, Separatutställning på Galleri Syster, Luleå. I samarbete med Fanny Carinasdotter och Tomas Örn


2017 Avstamp Boden, Grupputställning på Konsthallen Havremagasinet, Boden. I samarbete med Tomas Örn


2016 Anja Örn & Linnea Hendriksson Gallery Napa, Rovaniemi (FI), separatutställning 


2015 Länsförsäkringar Grupputställning av inköp till konstsamling arrangerad av Helene Lindberg


2014 Konstcampen,Vita kuben Norrlandsoperan. Turnerande utställning och projekt arrangerad av Helena Wikström. I samarbete med Sara Edström.


2014 Lindergs Luleå, grupputställning 


2012 Återgång, Konsthallen i Luleå, separatutställning 
Offentliga uppdrag 


2020 Till minnet av en älv, Konstgestaltning i bostadsområde för Göteborg Konst, Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad. Beställare Byggkonsortiet Västra Eriksberg 


2018 Till minne av fallen i Lule älv, Platsspecifikt beställningverk till anstalten i Luleå, Statens Konstråd & Kriminalvården 


2016 Ljustorn, Wallsténhus AB, Piteå. Gestaltningsuppdrag i samarbete med Tomas Örn


2015 Älv, Piteå kommun. Offentligt verk till Skulpturpark. 


2015 Tjärn, Region Norrbotten. Verk till nya patienthotellet Sunderby Sjukhus 


2012 Utväxter, väggmonterat verk till Tingsrätten i Gällivare, inköpt av Statens konstråd


2000 Duvor, utsmyckning till Trafikverket Luleå i samarbete med

Tomas Boström


2009 Transit, Kostnärlig gestaltning av historisk händelse. Vid strandpromenaden, Haparanda. Haparanda.


2006 Liten mossa, Gestaltning på innergård, Lulebo, Luleå 


2001 Vill vara skog, Platsspecifikt verk utomhus i Kronan Skulpturpark för Kilen art group ägt av Luleå Kommun


2000 Man är, skulptur till Stiftelsen Stjärnholm. I samarbete med

Tomas Boström
Representerad


2020
Självporträtt, Region Norrbotten


2015 Älv, Länsförsäkringar Norrbotten 


2014 Evig vår, Luleå Kommun 

Jurybedömda utställningar


2015 Norrbottens Ambassad för Konst, galleri So i Kungsträdgården, Stockholm. Arrangerat av Resurscentrum för konst i Norrbotten


2015 KIN Jubileumsutställning, Rovaniemi Finland 


2002 New potatoe (forts. på -01) The Lethaby Gallery, London 


2001 New potatoe, Rovaniemi, Finland 


2000 SVART-VITT, arrangerad av KC på konstgillet i Boden 
Stipendier


2020 Arbetsstipendium 2 år  Konstnärsnämnden

2018 Dynamostipendiet tillsammans med Systrarna Sara Edström och Therese Engström 


2017 Rubus Arrcticus stipendium 


2017 Naturastipendium, Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr,  tillsammans med Tomas Örn


2016 Kulturkontakt Nord, mobilitetsstöd för projekt på Svalbard.


2011 Bildkonsnärsfondens  Arbetsstipendium 


2001 Britta Jacobsson stipendiumet 


1999 Skum stipendiumet för unga tecknare 


1997 Sunderby Folkhögskolas konststipendium 

 


Publicerad i sedan 2015


Örn, A. (2019). Till minnet av en älv. I: Älvräddaren 2019. Älvräddarnas samorganisation


Örn, A. & Örn, T. (2019) Graffiti. Urbana platser och norrländsk natur. I: Creating the city: identity, memory and participation: conference proceedings. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier & Institutet för studier i Malmös historia.


Edström, s., Engström, T. & Örn, A. (2018) Mitt i ett jordskred. Om maktskiften kollektivism och feministisk revolution, i  In & beyond Sweden: journeys through an art scene. Ljungberg, J., Malm, L., Mostyn, S. & Pousette, J. (red.) Stockholm: Art and Theory Publishing


Örn, A, & Örn T (2015) GRAFFITIPROJEKTET OMSTart.

I: PLAN nr 6, Föreningen för Samhällsplanering.


Örn, A. & Örn, T. (2015) Tomhet – mellanrummens betydelse. I: Provins: norrländsk litterär tidskrift 2015:2, Kiruna, gruvan, staden och historieskrivningen. Umeå: Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr.Representerad i sedan 2016


Sveriges allmänna konstförening (2019). Till konsten: landskap i ovissa tider : utvalda konstverk möter betraktares ord. Stockholm: Sveriges Allmänna Konstförening (SAK).


Rivers of Emotion, Bodies of Ore (utstilling) (2018). Rivers of Emotion, Bodies of Ore: 13.09-21.12 2018, Kunsthall Trondheim. Oslo: Uten Tittel / Not Yet Titled Press.


Magnusson, Jonas J. (red.) (2017). OEI # 77-78 2017: Berg & infrastruktur. Stockholm: OEI Editör.


Att använda landskap i Galleri systers utställningsmagasin The Epicentre of Everything.  I samarbete med Fanny Carinasdotter och Tomas Örn 2016.Projekt, Föreläsning, Övrigt


2019 Älvvandring, Ställbergs Gruva

 

2019 Moskito Art talk - arrangerat av Resursventrum för konst i norr och KKV Luleå i samarbete med Tomas Örn


2019 Föreläsning och filmvisning om Luleälven; minnet och historiska utvinningar Luleå Hembyggdsförening.


2018 Konstnärliga avsmyckningar, Jordmarknad. arrangerad av  Mossutställningar i Stockholm, i samarbete med Tomas Örn och Fanny Carinasdotter.


2018 Till minnet av en älv, presentation av verk och frågeställningar  arrangerat av Luleåbiennalen.


2018 Performativ lästning framförd m Syster: Anja Örn  Sara Edström Therese Engström. Moderna Museet Sthlm 


2017 Konst i brytningstider, deltagande i samtal av Lisa Rosendahl och med Eva Stina Sandling. 


2017 Avstamp Boden, Stadsutvecklingsprojekt  med Havremagasinet Boden


2017 AITIK - An arctic landscape that requires the city. Föreläsning på konferensen: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola. I samarbete med Fanny Carinasdotter och Tomas Örn


2017 Graffiti – urbana platser och norrländsk natur, Föreläsning på konferensen: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola. I samarbete med Tomas Örn

2016 Hertsöverkstan En del av Kulturrådets Kreativa platser. I samarbete med Hertsöteatern, Galleri syster,  & Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun


2016 Mellanrum. Föreläsning på bok och Bild Luleå i samarbete med Tomas Örn


2016 Tidsskriften Provins, numrets konstnärer i samarbete med Tomas Örn


2014 Mellanrummens betydelse Deltog i konferensen På Gränsen, Stockholmia förlag: Tomhet. I samarbete med Tomas Örn


2014 Konscampen. Arrangerat av Helena Wikström, vita Kuben, Norrlandsoperan. Ett konstprojekt i Västerbottens inland där vi byggde upp en konstutställning i och för campingmiljö i samarbete med Sara Edström


2014 Konstföreningen som ickekomersiell plattform för samtidskonsten. Föreläsning på Nordisk konferens om framtidens konstförening. MalmöÖvriga yrkeserfarenheter i urval


Jag är av de tre som driver och startade Galleri Syster, en mötesplats för samtida konst i Luleå. Här arbetar vi med samtida nationell och internationell konst. 


Jag har erfareneter som utställningsarrangör, koordinator, utställningstekniker i projekt kopplade till Kilen Art Group med Luleå konstbiennaler, x-border art biennial, vinterbiennaler sedan 1999 och för konsthallen Havremagasinet i Boden. Deltagit i juryarbeten åt Kilen art Group, Kiruna kommun, Luleå kommun.