Tomas Örn

Tomas Örn


Yrkeserfarenhet

Jag har en licentiatexamen i Arkitektur vid Luleå tekniska Universitet och en magisterexamen i kulturvård vid Göteborgs universitet. Avhandlingen handlar om energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader.

Jag är certifierad sakkunnig av kulturvärden enligt BFS 2011:15 KUL 2, behörighet K.


Konstnärligt undersöker jag platser. Den industriella naturen i norr är ett återkommande intresse att förstå och projekten har kretsat kring gruvlandskapen på Svalbard och Norrbotten och älvarna i Norra Sverige.



Utställningar

Separatutställningar

2017 Att använda landskap. Galleri Syster, Luleå. Samarbete med Anja Örn & Fanny Carinasdotter


Jurybedömda utställningar

2019 Lapland Open Art. Hotell Lappland, Lycksele..


Grupputställningar

2019 Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden. Akt 1: Jord. JORDMARKNADEN – en diskussionsfestival om vår relationskris till jorden. Mossutställningar. Samarbete med Anja Örn och Fanny Carinasdotter.


2018 Med framtiden bakom oss. Modernautställningen 2018, Moderna museet.

2018 Strømmer av følelser, kropper av malm, Kunsthall Trondheim.

2018 Gemeinsam – Selforganized artists of the North, GlogauAIR in Berlin.

2017 Brytningstider, Statens konstråd, Luleå.

2017 Avstamp Boden, Havremagasinet.


Offentliga verk

2016 Ljustorn, Wallsténhus AB, Piteå .


Projekt och arbeten i urval

2017 Hertsöverkstan. En del av Kulturrådets Kreativa platser. I samarbete med Hertsöteatern, Galleri syster, Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun.


2012. Hedersomnämnande med förslaget "Campus möter staden" i den öppna arkitekttävlingen för Vallastaden, Linköpings kommun. Samarbete med Bodi Karlman.


2012. Deltagande med förslaget "Strömmar" i arkitekttävling för Floda, Lerums kommun. I samarbete med Bodi Karlman och Stefan Björnson.


2011. Deltagande med förslaget "Blodomloppet" i en öppen internationell arkitekttävling för Furuset, Oslo. Samarbete med Bodi Karlman.


Publikationer i urval

Örn, A. & Örn, T. (2019) Graffiti. Urbana platser och norrländsk natur, 

Creating the city: identity, memory and participation: conference proceedings. Malmö högskola, Institutionen för urbana studier & Institutet för studier i Malmös historia.


Örn, T. (2018). Energy efficiency in heritage buildings : Conservation approaches and their impact on energy efficiency measures (Licentiate dissertation). Luleå.


Att använda landskap i Galleri systers utställningsmagasin The Epicentre of Everything.  I samarbete med Fanny Carinasdotter och Anja Örn 2016.


Örn, A, & Örn T (2015) GRAFFITIPROJEKTET OMSTart.

PLAN nr 6, Föreningen för Samhällsplanering.


Örn, T. (2013) Graffiti as Artwork and Contested Cultural Heritage: Official cultural historic narratives a way of negotiate power and space. Unpublished paper, presented at Critical Legal Conference, Belfast 2013.


Låt Djurgårdsgatan knyta ihop Linköping. Debattartikel i Östgötacorrespondenten 9 april 2013.


Stipendier

Kulturkontakt Nord, mobilitetsstöd 2016


Föreläsningar i urval

AITIK - An arctic landscape that requires the city. Konferens: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola  2017.


Graffiti – urbana platser och norrländsk natur, Konferens: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola 2017.


Graffiti, makt och hierarkier i det offentliga rummet. Uppsala Universitet 11 mars 2015, 23 april 2014 Luleå kommun.


Tomhet - Mellanrummens betydelse. Urbankonferensen På Gränsen, Stockholmia förlag december 2014


Graffiti – konst, kriminalitet eller kulturarv? 20 mars 2014, Stockholms stad.


Graffiti as Artwork and Contested Cultural Heritage, part two”. 5-6 september 2013, Critical Legal Conference, Belfast 2013. Queen's University Belfast.


Graffitimålningen Fascinate som konstobjekt och kulturarv. Konferens 18 februari 2013, ”Värdehandling och kulturarv 2.0” Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola med stöd av KK- stiftelsen.