Tomas Örn

Tomas Örn

 

Yrkeserfarenhet

Sedan 2013 är jag doktorand på Luleå tekniska universitet, Avdelningen för arkitektur och vatten. Avhandlingsarbetet rör energieffektivisering av k-märkta hus. Jag har även arbetat med energieffketivisering av k-mrkta hus i kommuner och i större europeiska projekt.

 

Certifierad sakkunnig av kulturvärden enligt BFS 2011:15 KUL 2

 

Under åren 2009-2013 har jag arbetat som stadsantikvarie i Södertälje och antikvarisk expert på Stockholms stadsmuseum med bland annat detaljplaner och bygglov och med framtagande av detaljplanerna och gestaltning av Nya Slussen och Gasverksområdet/Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

 

Utöver min tjänst på LTU föreläser och forskar jag på den historiska betydelsen av gatukultur och graffiti och vilken social och demokratisk funktion dessa kulturella och konstnärliga uttryck har i staden. Jag är skribent och Norrlandskorrespondent på Gatukonst.se.

 

Åren 2005-2009 har jag varit verksam på Riksantikvariämbetet och arbetade där med bland annat urban utvecklingspolitik, kartläggning av kulturen och kulturmiljöernas roll i regionernas utvecklingsplaner (RUP). Jag handlade även ändringar statliga och enskilda byggnadsminnen. Deltog i utecklingsprojekt såsom nationell strategi för kärnkraftens kulturarv.

 

2010. Sekreterare i Södertälje kommuns konstinköpsdelegation.

 

Utställningar

2017 Brytningstider, Statens konstråd, Luleå. Grupputställning.

 

Projekt och arbeten i urval

2017 Hertsöverkstan.En del av Kulturrådets Kreativa platser. I samarbete med Hertsöteatern, Galleri syster, Arbetsmarknadsförvaltnignen i Luleå kommun. Länk.

 

2016 Ljustorn, Gestaltingsuppdrag, Wallsténhus AB, Piteå.

 

2012. Hedersomnämnande med förslaget "Campus möter staden" i den öppna arkitekttävlingen för Vallastaden, Linköpings kommun. Samarbete med Bodi Karlman, arkitekt SAR/MSA. Länk.

 

2012. Deltagande med förslaget "Strömmar" i arkitekttävling för Floda, Lerums kommun. I samarbete med Bodi Karlman, arkitekt och Stefan Björnson, arkitekt. Länk.

 

2011. Deltagande med förslaget "Blodomloppet" i en öppen internationell arkitekttävling för Furuset, Oslo. Samarbete med Bodi Karlman, arkitekt SAR/MSA. Länk.

 

Publikationer i urval

Att använda landskap i Galleri systers utställningsmagasin The Epicentre of Everything. I samarbete med Fanny Carinasdotter och Anja Örn 2016. Länk

 

Örn, A, & Örn T (2015) GRAFFITIPROJEKTET OMSTart.

PLAN nr 6, Föreningen för Samhällsplanering. Länk

 

Örn, T., & Nilsson, K. L. (2013). Identifying Cultural Building Values: Methodology Review for Energy Efficiency Alterations. In A. Troi, & E. Lucchi (Eds.), Cultural Heritage Preservation, EWCHP 2013 : Proceedings of the 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation Bozen/Bolzano, Italy 16th - 18th September 2013. (2013 ed., pp. 219-225). Milano: Felix Verlag editrice, Milano. Länk

 

Örn, T. (2013) Graffiti as Artwork and Contested Cultural Heritage: Official cultural historic narratives a way of negotiate power and space. Unpublished paper, presented at Critical Legal Conference, Belfast 2013. Länk

 

Kultur i regionala utvecklingsstrategier och program: en lägesrapport. (2008). Stockholm: Institutet för tillväxtpolitiska studier. Länk.

 

Låt Djurgårdsgatan knyta ihop Linköping. Debattartikel i Östgötacorrespondenten 9 april 2013. Länk

 

Stipendier

Kulturkontakt Nord, mobilitetsstöd 2016

 

Föreläsningar i urval

AITIK - An arctic landscape that requires the city. Konferens: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola 2017. Länk

 

Graffiti – urbana platser och norrländsk natur, Konferens: Att skapa staden, Identitet, minne och delaktighet, Malmö högskola 2017. Länk

 

Graffiti, makt och hierarkier i det offentliga rummet. Uppsala Universitet 11 mars 2015, 23 april 2014 Luleå kommun.

 

Tomhet - Mellanrummens betydelse. Urbankonferensen På Gränsen, Stockholmia förlag december 2014

 

Graffiti – konst, kriminalitet eller kulturarv? 20 mars 2014, Stockholms stad.

 

Graffiti as Artwork and Contested Cultural Heritage, part two”. 5-6 september 2013, Critical Legal Conference, Belfast 2013. Queen's University Belfast.

 

Graffitimålningen Fascinate som konstobjekt och kulturarv. Konferens 18 februari 2013, ”Värdehandling och kulturarv 2.0” Stockholms Auktionsverk och Södertörns högskola med stöd av KK- stiftelsen. Länk