Anja Örn

Anja Örn

 

Yrkesverksam Konstnär

Med utgångspunkt i en frågeställning eller en idé arbetar jag skulpturalt och med objekt på olika sätt. Materialvalen är direkt kopplade till verken och jag använder mig av materialiteter, vad dom bär med sig i utseende, känsla, temperatur, association.

 

Ofta är naturen aktuell och den tar jag mig an olika sätt. Vad händer när man bygger om trädets förutsättningar, tar bort det som definierar trädet, dess rotsystem, stammen, kronan? Var börjar och slutar ett träd?

 

Jag tror på konsten som en möjlighet i det offentliga rummet, att man med konstens hjälp kan addera funktioner, rörelser och beteenden till en plats. Jag intresserar mig för miljöer, ute och inne, rumsligheter och platsers olika grader av offentlighet.

 

 

CV i urval

Offentliga uppdrag sedan 2004

Ljustorn, Wallsténhus AB, Piteå - 16

Gestaltningsuppdrag skulpturpark. Älv. Piteå kommun -16

Statens konstråd, utväxter , väggmonterat verk till Tingsrätten i Gällivare -12

Transit, strandpromenaden. Haparanda kommun -09

Liten mossa, kvarteret kalkonen. Lulebo, Luleå -06

 

Inköpta offentliga verk

Norrbottens Läns Landsting. Verk till nya patienthotellet Sunderby Sjukhus -15

Länsförsäkringar Norrbotten, Tjärn, -15

Luleå kommun -01, vill vara skog. Platsspecifikt verk utomhus i Kronan Skulpturpark

Stiftelsen Stjärnholm, Man är. -00

Utställningar i urval sedan 2004

Brytningstider, Statens konstråd, Luleå, grupputst - 17

Galleri Napa, Rovaniemi, separatutställning -16

Konscampen Vita kuben, Norrlandsoperan -14

Lindergs Luleå, grupputställning -14

Återgång Konsthallen i Luleå, separatutställning -12

Vasa Konsthall Göteborg, grupputst. -09

Fukuoka konsthall Japan, grupputst. -09

Funda Crus, Patagonien Argentina, grupputst. -08

Murmansk Konstmuseum Ryssland, grupputst. -07

Åkerby Nora, samlingsutst. -07

Feel Me Midlanda konsthall på Gotland, Sundsvalls konsthall, konstenshus Luleå, Landskrona konsthall, samlingsutst. på turne -04-05

Busart konstprojekt Luleå, -07

 

Jurybedömda utställningar

Norrbottens Ambassad för Konst Stockholm -15

KIN Jubileumsutställning, Rovaniemi Finland -15

New potatoe (forts. på -01) The Lethaby Gallery, London -02

Emaljtriennalen, Finland -01

New potatoe, Rovaniemi, Finland -01

SVART-VITT, KC utställn. konstgillet, Boden -00

 

Stipendier

NLL's utvecklingsstipendie, Rubus Arcticus - 16

Kulturkontakt Nord, mobilitetsstöd - 16

Bildkonsnärsfondens 1åriga Arbetsstipendium -11

Britta Jacobsson stipendiumet -01

Skum stipendiumet för unga tecknare -99

Sunderby Folkhögskolas konststipendium -97

 

Projekt, Föreläsning, Publicerad i, Övrigt

Hertsöverkstan.En del av Kulturrådets Kreativa platser - 17

Deltog i konferensen Att skapa staden

Identitet, minne och delaktighet: AITIK - An arctic landscape that requires the city, Malmö högskola - 17

Deltog i konferensen Att skapa staden

Identitet, minne och delaktighet: Graffiti – urbana platser och norrländsk natur Malmö högskola - 17

Publicerad i PLAN nr 6 -15

Deltog i Bok och Bild, Luleå, Mellanrumets betydelse -15

Publicerad i Provins Norrländsk litterär tidsskrift nr 2 -15

Deltog i konferensen På Gränsen, Stockholmia förlag: Tomhet -Mellanrummens betydelse -14

Konscampen, vita Kuben, Norrlandsopera, Kulturhuvudstad -14. Ett konstprojekt i Västerbottens inland där vi byggde upp en konstutställning i och för campingmiljö.

Föreläsning: Konstföreningen som ickekomersiell plattform för samtidskonsten. Nordisk konferens om framtidens konstförening. Malmö -14

 

Övriga yrkeserfarenheter i urval

Jag är av de som driver Galleri Syster, en mötesplats för samtida konst i Luleå. Här arbetar vi med samtida nationell och internationell konst. Erfarenhet som utställningsarrangör, koordinator, utställningstekniker och med juryarbeten åt Kilen Art Group med Luleå konstbiennaler, x-border art biennial, vinterbiennaler sedan 1999 och för konsthallen Havremagasinet i Boden.