Anja Örn


Anja Örn


Om


Ofta är naturen aktuell och den tar jag mig an olika sätt.

Den industriella naturen i norr. Ett landskap svårt att förstå. En älv utan vattenfall, en skog utan historia. Ett gruvhål som slukar allt i sin väg. Jag undrar över skulden i landskapet och undersöker vad den innebär.


Vad händer när man bygger om trädets förutsättningar, tar bort det som definierar trädet, dess rotsystem, stammen, kronan? Var börjar och slutar ett träd? När upphör älven att vara en älv?

 

Jag tror på konsten som en möjlighet i det offentliga rummet, att man med konstens hjälp kan addera funktioner, rörelser och beteenden till en plats. Jag intresserar mig för miljöer, ute och inne, rumsligheter och platsers olika grader av offentlighet.CV i urval


Offentliga verk

Till minnet av fallen i Lule älv, Kriminalvården & Statens konstråd. Platsspecifikt verk till häktet/ungdomsanstalten i Luleå - 18

Ljustorn, Wallsténhus AB, Piteå - 16

Gestaltningsuppdrag skulpturpark. Älv. Piteå kommun -16

Norrbottens Läns Landsting. Verk till patienthotellet Sunderby Sjukhus -15

Länsförsäkringar Norrbotten, Tjärn, -15

Statens konstråd, utväxter , väggmonterat verk till Tingsrätten i Gällivare -12

Luleå kommun -01, vill vara skog. Platsspecifikt verk utomhus i Kronan Skulpturpark

Transit, strandpromenaden. Haparanda kommun -09

Liten mossa, kvarteret kalkonen. Lulebo, Luleå -06

Stiftelsen Stjärnholm, Man är. -00

 

Utställningar och liknande i urval sedan 2004

Utställning i Ställbergs Gruva, Ljusnarsberg - 19

Älvvandring, samtal och filmvisning. Ställberg - 19

Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden. Akt 1: Jord. JORDMARKNADEN – en diskussionsfestival om vår relationskris till jorden. Mossutställningar. Samarbete med Anja Örn och Fanny Carinasdotter. - 19

Luleåbiennalen 2018 Tidjord. Konsthallen i Luleå

Med framtiden bakom oss. Modernautställningen 2018, Moderna museet.

Strømmer av følelser, kropper av malm, Kunsthall Trondheim, grupputst - 18

Hamnskifte, Galleri syster, grupputst. -18

Gemeinsam – Selforganized artists of the Northt, GlogauAIR in Berlin. grupputst. - 18

Brytningstider, Statens konstråd, Luleå, grupputst - 17

Att använda landskap. Galleri Syster, Luleå. Samarbete med Tomas Örn & Fanny Carinasdotter -17

Avstamp Boden, Havremagasinet, grupputst. - 17

Galleri Napa, Rovaniemi, separatutställning -16

Konscampen Vita kuben, Norrlandsoperan -14

Lindergs Luleå, grupputställning -14

Återgång Konsthallen i Luleå, separatutställning -12

Vasa Konsthall Göteborg, grupputst. -09

Fukuoka konsthall Japan, grupputst. -09

Funda Crus, Patagonien Argentina, grupputst. -08

Murmansk Konstmuseum Ryssland, grupputst. -07

Åkerby Nora, samlingsutst. -07

Feel Me Midlanda konsthall på Gotland, Sundsvalls konsthall, konstenshus Luleå, Landskrona konsthall, samlingsutst. på turne -04-05

Busart konstprojekt Luleå, -07


Jurybedömda utställningar

Norrbottens Ambassad för Konst Stockholm -15

KIN Jubileumsutställning, Rovaniemi Finland -15

New potatoe (forts. på -01) The Lethaby Gallery, London -02

Emaljtriennalen, Finland -01

New potatoe, Rovaniemi, Finland -01

SVART-VITT, KC utställn. konstgillet, Boden -00


Stipendier

Dynamostipendiet, Konstnärsnämnden -18

NLL's utvecklingsstipendie, Rubus Arcticus - 16

Kulturkontakt Nord, mobilitetsstöd - 16

Bildkonsnärsfondens 1åriga Arbetsstipendium -11


Projekt, Föreläsning, Publicerad i, Övrigt

Hertsöverkstan.En del av Kulturrådets Kreativa platser - 17

Deltog i konferensen Att skapa staden

Identitet, minne och delaktighet: AITIK - An arctic landscape that requires the city, Malmö högskola - 17

Deltog i konferensen Att skapa staden

Identitet, minne och delaktighet: Graffiti – urbana platser och norrländsk natur Malmö högskola - 17

Publicerad i PLAN nr 6 -15

Deltog i Bok och Bild, Luleå, Mellanrumets betydelse -15

Publicerad i Provins Norrländsk litterär tidsskrift nr 2 -15

Deltog i konferensen På Gränsen, Stockholmia förlag: Tomhet -Mellanrummens betydelse -14

Konscampen, vita Kuben, Norrlandsopera, Kulturhuvudstad -14. Ett konstprojekt i Västerbottens inland där vi byggde upp en konstutställning i och för campingmiljö.

Föreläsning: Konstföreningen som ickekomersiell plattform för samtidskonsten. Nordisk konferens om framtidens konstförening. Malmö -14


Övriga yrkeserfarenheter i urval

Jag är av de som driver Galleri Syster, en mötesplats för samtida konst i Luleå. Här arbetar vi med samtida nationell och internationell konst. Erfarenhet som utställningsarrangör, koordinator, utställningstekniker och med juryarbeten åt Kilen Art Group med Luleå konstbiennaler, x-border art biennial, vinterbiennaler sedan 1999 och för konsthallen Havremagasinet i Boden.